Título:    
Opciones  [  Todas las palabras Cualquier palabra Busqueda exacta Empieza con  ]
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 


Siguientes registros:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

TituloFechaProveedorAccesoCambio de titulo
Studia Geotechnica et Mechanica2012-de Gruyter..
Studia Germanica Gedanensia2008-Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego..
Studia Germanistica2009-Ostravská univerzita v Ostrave..
Studia gilsoniana A journal in classical philosophy2012-International Étienne Gilson Society..
Studia graeco-arabica2011-European Research Council..
Studia Hermetica Journal2011-Dialnet..
Studia Hermetica Journal2011-José Iván Elvira Sánchez..
Studia Historiae Ecclesiasticae2015-University of South Africa..
Studia Historiae Ecclesiasticae2008-SciELO (South Africa)..
Studia Historiae Ecclesiasticae2005-University of South Africa..
Studia Historiae Oeconomicae2013-de Gruyter..
Studia Historica Historia Antigua1983-Universidad de Salamanca..
Studia Historica Historia Antigua1983-Ediciones Universidad de Salamanca..
Studia Historica Historia Contemporánea1983-Universidad de Salamanca..
Studia historica Historia medieval1983-Universidad de Salamanca..
Studia historica Historia medieval2005-Red ALyC..
Studia historica Historia moderna1983-Universidad de Salamanca..
Studia historica Historia moderna1983-Recyt..
Studia Historyczne2011-Polska Akademia Nauk..
Studia Humana2014-de Gruyter..
Studia Humaniora Tartuensia2000-University of Tartu..
Studia Humanistyczne AGH2005-Wydawnictwa AGH..
Studia humanitatis2013-Institut Sovremennych Gumanitarnich Issledovanij..
Studia i analizy Europejskie2008-Wyższa Szkoła Gospodarki..
Studia i komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej2008-Instytut Europy Środkowo-Wschodniej..
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management2004-Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą..
Studia Iberica et Americana Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies2014-California State Univeristy..
Studia Informatica2003-Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny..
Studia Islamika1994-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta..
Studia Iuridica Cassoviensia2013-Univerzita Pavla Jozefa Ĺ afĂĄrika v KoĹĄiciach..
Studia iuridica Lublinensia2013-Wydawnictwo UMCS..
Studia J& 281 zykoznawcze2013-CEEOL..
Studia Judaica2004-Wydawnictwo Antykwa..
Studia KPZK2011-Polska Akademia Nauk..
Studia kulturowo edukacyjne2011-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Temporalmente sin acceso.
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis2006-2013Jagiellonian University..
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis2009-Jagiellonian University..
Studia Litteraria et Historica2012-Polska Akademia Nauk..
Studia Lubuskie2005-Instytut Prawa i Administracji..
Studia lullliana1957-Universitat de les Illes Baleares..
Studia maritima1978-Polska Akademia Nauk..
Studia maritima1978-Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego4skiego..
Studia maritima2012-Polska Akademia Nauk..
Studia Mathematica1929-Polish Digital Mathematics Library..
Studia Mathematica1929-Polska Akademia Nauk..
Studia medioznawcze2007-Uniwersytet Warszawski Temporalmente sin acceso.
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny2009-Polska Akademia Nauk..
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny2011-Polska Akademia Nauk..
Studia misjologiczne2008-Stowarzyszenie Misjologów Polskich..
Studia Mythologica Slavica1998-ZRC Publishing..
Studia Nauk Teologicznych2006-Polska Akademia Nauk..
Studia Nauk Teologicznych2010-Polska Akademia Nauk..
Studia orientalia electronica2011-Societas orientalis Fennica..
Studia paedagogica2000-Masarykova Univerzita..
Studia Paedagogica Ignatiana2014-CEEOL..
Studia Palmyre& 324 skie1966-1997Heidelberg University Library..
Studia pastoralne2005-Uniwersytet Śląski..
Studia Pedagogiczne2011-Polska Akademia Nauk..
Studia pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne2010-Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego..
Studia Philosophiae Christianae2009-Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego..
Studia Philosophica2004-2012Schwabe Temporalmente sin acceso.
Studia Philosophica Estonica2008-2010University of Tartu..
Studia Podlaskie1990-Instytut Historii i Nauk Politycznych..
Studia poliana2011-Universidad de Navarra..
Studia poliana1999-Universidad de Navarra..
Studia polonijne2011-CEEOL..
Studia psychologica2010-Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego..
Studia Psychologiczne2011-de Gruyter..
Studia Psychologiczne2011-Polska Akademia Nauk..
Studia quaternaria2013-de Gruyter..
Studia quaternaria2000-Committee on Quaternary Research, Polish Academy of Sciences..
Studia quaternaria2012-Polska Akademia Nauk..
Studia Redemptorystowskie2011-Congregatio Sanctissimi Redemptoris. Warszawska Prowincja..
Studia Regionalia2012-Polska Akademia Nauk..
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia2006-Hrcak..
Studia Romanica Posnaniensia2010-Adam Mickiewicz University Press..
Studia Rosenthaliana Journal of the History Culture and Heritage of the Jews in the Netherlands2000-Amsterdam university press..
Studia Sieradzana2012-Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna..
Studia Slaskie1958-1987Panstwoy Instytut Naukowy..
Studia Socialia Cracoviensia2012-Uniwersytet Papieski Jana Pawła II..
Studia Socjologiczne2010-Polska Akademia Nauk..
Studia teologiczne2005-Ecclesia Catholica. Kuria Metropolitalna..
Studia teologiczne i humanistyczne2011-Uniwersytet Śląski..
Studia Theodisca1994-Universitŕ degli Studi di Milano..
Studia theologica2003-Universitii Babe-Bolyai..
Studia Universitatis Babeş Bolyai Ambientum2007-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babeş Bolyai Bioethica2007-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babeş Bolyai Educatio Artis Gymnasticae1995-Universitaţea Babes-Bolyai.Cambio de: Studia Universitatis Babeş Bolyai Educatia Physica
Studia Universitatis Babeş Bolyai Educatio Artis Gymnasticae2006-Cluj University Press.Cambio de: Studia Universitatis Babeş Bolyai Educatia Physica
Studia Universitatis Babeş Bolyai Ephemerides2000-Babes-Bolyai University.Cambio de: Studia Universitatis Babeş Bolyai Sociologia- Politologia
Studia Universitatis Babes Bolyai Biologia1999-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Chemia2006-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Chemia1998-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Digitalia2017-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Dramatica2006-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Europaea2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Geographia2001-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Geologia2000-University of South Florida Libraries..
Studia Universitatis Babes Bolyai Geologia2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Historia2000-Babes-Bolyai University.Cambio de: Studia Universitatis Babes Bolyai. Series Historia. Philologia. Oeconomica
Studia Universitatis Babes Bolyai Historia Artium2008-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Informatica1999-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Iurisprudentia2001-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Mathematica2005-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Mathematica2000-2015Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Musica2008-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Negotia2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Oeconomica2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Philologia2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Philosophia2001-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Philosophia2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Politica1996-2011Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Psychologia Paedagogia1999-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Seria Physica2001-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Sociologia2008-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Sociologia2015-de Gruyter..
Studia Universitatis Babes Bolyai Theologia Catholica2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Theologia Catholica Latina2000-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Theologia Graeco-Catholica Varadiensis2001-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Theologia Ortodoxa1999-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Babes Bolyai Theologia Reformata Transylvanica2003-Babes-Bolyai University..
Studia Universitatis Moldaviae2007-Universitatea de Stat din Moldova..
Studia Universitatis Petru Maior Historia2004-Petru Maior University..
Studia Universitatis Petru Maior Philologia2002-Editura Universitatii Petru Maior..
Studia Universitatis Vasile Goldis Arad Seria Stiinte Economice2007-Vasile Goldis University Press..
Studia Universitatis Vasile Goldis Arad Seria Stiinte Economice2015-de Gruyter..
Studia Universitatis Vasile Goldis Arad Seria Stiinte Ingineresti si Agroturism2009-Vasile Goldis Western University..
Studia Universitatis Vasile Goldis Seria Stiintele Vietii Life Sciences Series2008-Vasile Goldis Western University, Arad..
Studia Włocławskie2005-Teologiczne Towarzystwo Naukowe..
Studia Warmińskie2011-University of Warmia and Mazury in Olsztyn..
Studia z Filologii Polskiej i S& 322 owia& 324 skiej2010-Polska Akademia Nauk..
Studia z filologii polskiej i s?owian?skiej2004-CEEOL..
Studia z historii filozofii2010-Uniwersytet Mikołaja Kopernika..
Studia Zamorensia1994-Dialnet..
Studia Zamorensia2014-Universidad Nacional de Educación a Distancia..
Studia Zielonogórskie2001-Muzeum Ziemi Lubuskiej..
Studien zu Hegels Philosophie1995-2008J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studienarchiv Umweltgeschichte1985-Bund für Natur und Umwelt Institut für Umweltgeschichte und Regionalentwicklung..
Studier i PĂŚdagogisk Filosofi2012-Aarhus University..
Studies and Scientific Researches Economics Edition2008-University of Bacău..
Studies for the Learning Society2008-de Gruyter..
Studies from the Museum of Zoology in University College, Dundee1888-1890BioDiversity Heritage Library..
Studies from the Yale Psychological Laboratory1892-1902Internet Archive..
Studies in 20th Century Literature.New Prairie Press..
Studies in African Archaeology2013-Heidelberg University Library..
Studies In African Linguistics1970-University of California, Los Angeles..
Studies in African Linguistics1970-2012Linguistic Society of America..
Studies in Agricultural Economics1997-University of Minnesota Libraries..
Studies in Agricultural Economics1997-Research Institute of Agricultural Economics..
Studies in Applied Linguistics2014-Charles University in Prague..
Studies in Art Education2016-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in Avian Biology1978-2008SORA..
Studies in biology from the Biological Laboratories of the Owens College1886-1899BioDiversity Heritage Library..
Studies in Business & Economics2006-Lucian Blaga University..
Studies in Business & Economics2015-de Gruyter..
Studies in Canadian Literature1976- excepto últimos 24 mesesUniversity of New Brunswick..
Studies in Canadian Literature1976- excepto últimos 24 mesesErudit..
Studies in Chinese linguistics2015-de Gruyter..
Studies in Chinese Literature2008-Kyushu University..
Studies in Christian Jewish Relations2005-Boston College Libraries and Center for Christian-Jewish Learning..
Studies in communication media SCM2011-...
Studies in Communication Sciences2017-Swiss Association of Communication and Media Studies..
Studies in Design Education Craft & Technology1970-1989Loughborough University Library..
Studies in Digital Heritage2017-IUPUI..
Studies in e-Learning language education2011-National Institute of Informatics Japan..
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy2002-2007Taylor & Francis.Cambio a: Nordic Journal of Studies in Educational Policy
Studies in English1911-1915JSTOR..
Studies in English Language Teaching2016-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in English Literature1922-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in English Literature Regional Branches Combined Issue2009-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in Gender and Development in Africa2007-AJOL..
Studies in Gothic Fiction2016-Cardiff University..
Studies in Gothic Fiction2010-2016Zittaw Press..
Studies in Informatics and Control1996-National Institute for Research & Development in Informatics Temporalmente sin acceso.
Studies in Languages and Cultures1990-Kyushu University..
Studies in Learning Evaluation Innovation & Development2004-Central Queensland University..
Studies in Literature & Language2010-Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture..
Studies in logic grammar and rethoric2013-de Gruyter..
Studies in logic grammar and rethoric2001-Uniwersytet (Białystok)..
Studies in Mathematical Sciences2010-Canadian Research & Development Center of Sciences and Cultures..
Studies in media and communication2013-Redfame Publishing..
Studies in Modern English1984-2008J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in Mycology1972-CBS Fungal Biodiversity Centre Temporalmente sin acceso.
Studies in Mycology2006-PubMed Central..
Studies in Mycology1972-1989Cybertruffle..
Studies in Mycology2005-Elsevier Science..
Studies in Nonlinear Sciences2010-IDOSI..
Studies in Philology1907-1938Gallica. Bibliothčque Nationale Paris..
Studies in Philology1906-1922JSTOR..
Studies in Polish linguistics SPL2011-Jagiellonian University..
Studies in Polish linguistics SPL2011-Jagiellonian University..
Studies in Political Economy1979- excepto últimos 24 mesesUniversity of Toronto..
Studies in Regional Science1970-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronicselecciones disponibles.
Studies in Science and Technology2012-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in second language learning and teaching2011-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza..
Studies in Self Access Learning Journal2010-Kanda University of International Studies..
Studies in social and political thought2015-University of Sussex..
Studies in social and political thought2010-University of Sussex..
Studies in social and political thought2004-University of Sussex..
Studies in Social Justice2007-University of Windsor..
Studies in Sociology of Science2010-Canadian Research & Development Center of Sciences and Cultures..
Studies in surveying and mapping science SSMS2013-American Society of Science and Engineering..
Studies in the Bible & Antiquity2009- excepto últimos 12 mesesBrigham Young University..
Studies in the History of Ethics2005-Studies in the History of Ethics..
Studies in the Histroy of Education1958-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in the Japanese Language2016-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in the linguistic sciences Illinois working papers2009-University of Illinois..
Studies in the maternal2009-Birkbeck University of London..
Studies in the Philosophy of Education1959-2007J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in the Philosophy of Religion2016-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies in the spirituality of Jesuits1969-Seminar on Jesuit Spirituality..
Studies of Chinese Literature of the Middle Ages1961- excepto últimos 12 mesesNational Institute of Informatics Japan..
Studies of Language and Cultural Education2014-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies of Transition States and Societies2009-Tallinn University..
Studies on Asia2004-Illinois State University..
Studies on Ethno Medicine2007-Taylor & FrancisTemporalmente sin acceso transfer T+F 2017.
Studies on Jewish life and culture2014-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Studies on National Movements2012-NISE..
Studies on the anatomy of Tibicen septendecim L 1908BioDiversity Heritage Library..
Studii ?i cercet?ri de istoria artei Art? plastic?1995-Institul de Istoria Artei 'G. Operscu', Academia român?..
Studii de Ştiintă şi Cultură2010-Vasile Goldis Western University, Arad..
Studii de gramatica contrastiva2011-University of Pitesti..
Studii de Lingvistica2011-Editura Universitatii din Oradea..
Studii de preistorie2001-Asociatia Româna de Arheologie..
Studii s i cerceta ri de istoria artei Teatru muzica cinematografie2007-Romanian Academy..
Studii si cercetari filolgice Seria limbi straine aplicate2008-Universitatii din Pitesti..
Studii si Cercetari Filologice Seria Limbi Romanice2007-Universite de Pitesti..
Studiositas2006-Universidad Católica de Colombia..
Studiositas2007-Dialnet..
Studium2000-Universidade Estadual de Campinas..
Studium Integrale Journal Die naturwissenschaftlich evolutionskrische Zeitschrift1998-Studiengemeinschaft Wort und Wissen..
Studium Revista de humanidades2004-Dialnet..
Studium Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie2011-Universitatea Dunărea de Jos din Galati..
Studium The Bulletin of the School of Education The Chinese University of Hong Kong1968-1975Hong Kong Journals Online.Cambio a: Education Journal
Studium Tijdschrift voor Wetenschaps en Universiteits Geschiedenis2008-Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services.Cambio a: Gewina
Study of Polarography1953-1955J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic.Cambio a: Review of Polarography
Study the South2014-University of Mississippi..
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde1957-1972BioDiversity Heritage Library..
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A Biologie1999-Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart..
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A Biologie2016-Bioone..
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie B. Geologie und Paläontologie.1972-1999BioDiversity Heritage Library..
Stvaranje Casopis za knjizevnost I kulturu1999-2002UdruĹženje knjiĹževnika Crne Gore, Podgorica..
Styles of Communication2009-Danubius University..
Stylus poetry journal2002-Stylus poetry journal..
Stylus Rio de Janeiro 2012-PePSIC..
Styvbarnen informerar2008-Riksförbundet för Samhällets Styvbarn..
Su alegher1929Universitŕ di Bologna..
Subjetividad y procesos cognitivos2009-SciELO (Argentina)..
Substance Abuse and Rehabilitation2010-Dove Medical Press..
Substance Abuse and Rehabilitation2010-PubMed Central..
Substance Abuse Research and Treatment2008-Sage Insights..
Substance Abuse Research and Treatment2008-PubMed Central..
Substance Abuse Treatment Prevention and Policy2006-PubMed Central..
Substance Abuse Treatment Prevention and Policy2006-BioMed Central..
Subterranean Biology2011-Pensoft Publishers..
SubVersions2013-Tata Institute of Social Sciences..
Sud est cultural2000-Institutul Cultural Roman..
Sud-Ouest européen2010-Revues.org.Cambio de: Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest
Sudan Medical Journal2014-Wolters Kluwer Health - Medknow..
Sudan Medical Monitor2014-Wolters Kluwer Health - Medknow..
Sudanese Journal of Ophthalmology2013-Wolters Kluwer Health - Medknow..
Sudanese Journal of Paediatrics2011-2016PubMed Central..
Sudanese Journal of Paediatrics1977-Sudan Association of Paediatricians..
Sudanese Journal of Public Health2006-Sudanese Journal of Public Health..
Sudanic Africa1990-2007University of Bergen.Cambio a: Islamic Africa
Sudslavistik online2009-Tubingen University..
Sufi Journal of Scientific & Academic Research1999-I.STAM..
Sufragio Revista Especializada en Derecho Electoral2008-Biblioteca Juridica Virtual..
Sugaku1947-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Sugar press1922BioDiversity Heritage Library..
Suhayl International journal for the history of the exact and natural sciences in Islamic civilisation2000-Universitat de Barcelona..
Suhayl International journal for the history of the exact and natural sciences in Islamic civilisation2000-RACO..
Suicidology Online2010-Suicidology Online..
Suid Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie1982-AOSIS OpenJournals..
Suimontishitukenkyukaikaisi1958-1959J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
SUISUI Hydrological Research Letters2007-2007J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic.Cambio a: Hydrological Research Letters
Suizo2005-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Sul Ponticello2004-Conservatorio virtual..
Suleyman Demirel University Journal of Science2006-Dergipark..
Sultan Qaboos University Medical Journal2006-PubMed Central..
Sultan Qaboos University Medical Journal2000-Sultan Qaboos University..
Suma cultural2000-Fundación universitaria Konrad Lorenz..
Suma de Negocios2010-Konrad Lorenz Fundación Universitaria..
Suma de Negocios2014-Elsevier Science..
Suma Psicológica1994-2013Konrad Lorenz Fundación Universitaria..
Suma Psicológica2004-Red ALyC..
Suma Psicológica2004-Dialnet..
Suma Psicológica2010-SciELO (Colombia)..
Suma Psicológica2004-Elsevier Espańa..
Suma Psicológica2014-Elsevier Science..
Summa Humanitatis2007-Pontificia Universidad Católica del Perú..
Summa Phytopathologica2006-SciELO (Brasil)..
Summa Psicológica UST2007-Dialnet..
Summa Psicológica UST2012-PePSIC..
Summary of annual report / Department of Agriculture, Labor and Industry1922-1922BioDiversity Heritage Library..
Summit on Translational Bioinformatics2008-2010PubMed Central.Cambio a: AMIA Summits on Translational Science Proceedings
Sumy Historical and Archival Journal2012-Sumy State University..
Sun and New South Wales independent press1843-1843Australian Cooperative Digitisation Project..
Sungkyun Journal of East Asian Studies2006-Sungkyunkwan University..
Sunny South oölogist1886-1886BioDiversity Heritage Library..
Sunny South oölogist1886-1886BioDiversity Heritage Library..
Sunsari Technical College Journal2012-Nepal Journals Online..
Suomalais ugrilaisen seuran aikakauskirja SUSA2006-Suomalais-ugrilainen seura..
Superficies y Vacio2008-SciELO (Mexico)..
Superficies y Vacio1997-Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C...
Superficies y Vacio1997-Red ALyC..
Suplemento al Ciudadano por la Constitución1813Galiciana..
Suplemento al Defensor de Galicia1856Galiciana..
Suports revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat1997-RACO..
Supplementa Entomologica1912-1929Deutsches Entomologisches Institut..
Supply Chain Management Journal2010-Valahia University Press..
Supply chain plus2005-Hong Kong Journals Online.Cambio de: HKANA news
Supralibros Mitteilungen der Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek e V2007-Gesellschaft Anna-Amalia-Bibliothek e.V...
Supramolecular Catalysis2012-de Gruyter..
Supreme Court Law Review2001-York University, Canada..
SUPSI2010-Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Temporalmente sin acceso.
Sur de México2011-Sur de México..
Sur le journalisme about journalism sobre jornalismo2012-Sur le journalisme..
Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos2004-Sur - Human Rights University Network..
Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos2004-2009SciELO (Brasil)..
Suranaree Journal of Science & Technology2010-Thai Journals Online..
Surface water temperature and density Pacific coast North and South America & Pacific Ocean islands1967-1967BioDiversity Heritage Library..
Surface water temperature and salinity Pacific coast North and South America and Pacific Ocean islands1962-1962BioDiversity Heritage Library..
Surfaces1991-1999Presses de l'Universite de Montreal..
Surgery for Cerebral Stroke1987-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic.Cambio de: Nosotchu no Geka Kenkyukai koenshu
Surgery Journal2006-2013Medwell Online..
Surgery Journal2015-Thieme..
Surgery Journal The2015-Thieme..
Surgery Research and Practice2014-Hindawi Publishing Corporation..
Surgery Research and Practice2014-PubMed Central..
Surgical & Cosmetic Dermatology2009-Brazilian Society of Dermatology..
Surgical & Cosmetic Dermatology2009-Red ALyC..
Surgical and Vascular Nursing2007-Termedia..
Surgical Case Reports2015-SpringerOpen..
Surgical Case Reports2015-PubMed Central..
Surgical Infections2008- excepto últimos 12 mesesPubMed CentralArtículos selectos.
Surgical Neurology International2010-Wolters Kluwer Health - Medknow..
Surgical Neurology International2010-PubMed Central..
Surgical Science2010-Scientific Research Publishing..
Surgical Techniques Development2011-PAGEPress..
Surplus list /1914-1914BioDiversity Heritage Library..
Surrey archaeological collections1858-Surrey Archaeological Society..
Surtsey Research2000-Surtsey Research Society.Cambio de: Surtsey Research Progress Report
Surtsey Research Progress Report1965-1992Surtsey Research Society.Cambio a: Surtsey Research
Surveillance & Society2002-Surveillance Studies Network..
Surveillance Bulletin1996-National Institute for Virology..
Survey midmonthly journal of social work1938-1948Internet Archive..
Survey notes1995-Utah Geological Survey..
Survey of Current Business1994-U.S. Department of Commerce..
Survey practice2008-American Association for Public Opinion Research..
Survey Research Methods2007-European Survey Research Association..
Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society SAPIENS2008-Revues.org..
Surveys in Approximation Theory2005-2013EMIS..
Surveys in Approximation Theory2005-2013Surveys in Approximation Theory..
Surveys in Differential Geometry1990- excepto últimos 48 mesesInternational Press..
Surveys in Mathematics & its Applications2006-EMIS..
Surveys in Mathematics & its Applications2006-University Constantin Brancusi of Targu-Jiu..
Sustainability2009-MDPI AG..
Sustainability Agri Food and Environmental Research2013-Universidad Católica de Temuco Temporalmente sin acceso.
Sustainability in Environment2016-Scholink..
Sustainability Science Practice & Policy2005-Taylor & Francis..
Sustainable Agriculture Research2012-Canadian Center of Science and Education..
Sustainable Buildings2016-EDP Sciences..
Sustainable Business International Journal2012-Federal University Fluminense and Niteroi..
Sustainable Chemical Processes2013-2016Chemistry Centralcesó publicación.
Sustainable Chemistry and Pharmacy2015-Elsevier Science..
Sustainable Construction & Design2011-Ghent University..
Sustainable Development Strategy and Practice2012-Mykolas Romeris University Temporalmente sin acceso.
Sustainable Environment Research2016-Elsevier Science..
Sustainable Materials and Technologies2014-Elsevier Science..
Sustainable multilingualism2012-Vytautas Magnus University..
Sustainable Technologies Systems & Policies2010-2012Bloomsbury Qatar Foundation..
Sustentabilidade em Debate2010-Universidade de Brasília..
SUT journal of mathematics1995-Science University of Tokyo..
Suvremena Lingvistika1966-Hrcak..
Svensk Biblioteksforskning2005-...
Svensk botanisk tidskrift2002- excepto últimos 36 mesesSvenska Botaniska Foereningen..
Svensk botanisk tidskrift1907-1923BioDiversity Heritage Library..
Svensk Mykologisk Tidskrift2005- excepto últimos 12 mesesSveriges Mykologiska Förening..
Svensk rikskalender1908-1908Project Runeberg..
Svensk teologisk kvartalskrift1925-Lunds Universitet..
Svensk Tidskrift för Musikforskning2014-Svenska Samfundet för Musikforskning..
Svensk zoologi1806-1809BioDiversity Heritage Library..
Svenska exegetiska sällskapet2012-Svenska exegetiska sällskapet..
Svenskt gudstjänstliv2007-Svenska kyrkans forskningsrĺd..
SVERDnytt2012-Svenska riksorganisationen för distansundervisning..
Sveriges Natur1910-1935Project Runeberg..
Sveriges Riksbank Economic Review1998-Sveriges Riksbank..
SVMMA Revista de Cultures Medievals2013-Universitat de Barcelona..
Swamp and overflowed lands in the United States ownership and reclamation1907BioDiversity Heritage Library..
Swan River news and Western Australian chronicle1844-1849Australian Cooperative Digitisation Project..
Swedish Journal of Sport Research2012-The Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport..
Swenska wetenskaps academiens handlingar1739-1923BioDiversity Heritage Library..
Swiss Forestry Journal1999- excepto últimos 6 mesesAllen Press..
Swiss Journal of Sociology1975--Seismo Press Temporalmente sin acceso.
Swiss Medical Weekly2010-EMH Swiss Medical Publishers..
Swiss Medical Weekly1999-2010EMH Swiss Medical Publishers Ltd..
Swiss Political Science Review1995- excepto últimos 36 mesesWiley Online Library..
Switch New media journal1997-San Jose State University..
Switched on Gutenberg A global poetry journal1995-University of Washington..
Swords and ploughshares1986-University of Illinois Temporalmente sin acceso.
Syakaisyugi Keizai Kennkyukai Kaiho1964-1966J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Sydney free press1841-1842Australian Cooperative Digitisation Project.Cambio de: Free press and commercial journalCambio a: Commercial journal, general advertiser and Odd Fellows' advocate
Sydney Institute quarterly1997-Sydney Institute Temporalmente sin acceso.
Sydney Journal2008-UTSePress..
Sydney protestant magazine1840-1841Australian Cooperative Digitisation Project..
Sydney record1843-1844Australian Cooperative Digitisation Project..
Sydney Studies in English1975-University of Sydney..
Sydney Studies in Religion1998-University of Sydney..
Sydney Studies in Society and Culture1983-2000University of Sydney..
Sydney undergraduate journal of musicology2011-University of Sydney..
Südosteuropäische Hefte2012-Südosteuropäische Hefte..
Sydowia1947-1957Cybertruffle..
Sydowia1903-1944Cybertruffle..
Sydowia1947- excepto últimos 72 mesesLandesmuseum Joanneum, Abt. Botanik..
Süleyman Demirel University Faculty of Forestry Journal2000-2014Dergipark.Cambio a: Turkish Journal of Forestry
Sylloge epigraphica barcinonensis1994-RACO..
Syllogeus1972-2005BioDiversity Heritage Library..
Symbolon Journal of Theatre Studies2000-Editura Universitatii de Arta Teatrala Targu Mures..
Symmetry2009-MDPI AG..
Symmetry Integrability and Geometry Methods and Applications2005-EMIS..
Symposion Revista de stiinte socio umane2003-Institute of Economic and Social Research..
Symposion Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences2014-Symposion..
Symposium on Man-Thermal Environment System Proceedings1977-1992National Institute of Informatics Japan..
Symposium on ultrasonic electronics Proceedings1980-2002National Institute of Informatics Japan..
Sympozjum1998-...
Synapsis2010-LAMJOL..
Synchrotron Radiation in Natural Science Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society2008-Polish Synchrotron Radiation Society..
Syndicat général des produits chimiques Bulletin mensuel1915-1918Gallica. Bibliothčque Nationale Paris..
Synergies afrique centrale et de l’oust2006-Groupe GERFLINT..
Synergies Afrique des Grands Lacs2012-Groupe GERFLINT..
Synergies Algérie2007-Groupe GERFLINT..
Synergies Algérie2010-Dialnet..
Synergies Argentine2012-Groupe GERFLINT..
Synergies Brésil2009-Groupe GERFLINT..
Synergies Canada2009-Groupe GERFLINT Temporalmente sin acceso.
Synergies Chili2005-Groupe GERFLINT..
Synergies Chine2006-Groupe GERFLINT..
Synergies Corée2011-Groupe GERFLINT..
Synergies Espagne2008-Dialnet..
Synergies Espagne2008-Groupe GERFLINT..
Synergies Europe2006-Groupe GERFLINT..
Synergies France2003-Groupe GERFLINT..
Synergies Inde2006-Groupe GERFLINT..
Synergies Italie2003-Groupe GERFLINT..
Synergies mexique2011-Groupe GERFLINT..
Synergies monde2006-2010Groupe GERFLINT..
Synergies Monde Arabe2003-2010Groupe GERFLINT..
Synergies monde méditerranéen2010-Groupe GERFLINT..
Synergies Pays Germanophone2008-Groupe GERFLINT..
Synergies Pays Riverains de la Baltique2001-Groupe GERFLINT..
Synergies pays riverains du Mékong2010-Groupe GERFLINT..
Synergies pays Scandinaves2006-Groupe GERFLINT..
Synergies Pologne2005-Groupe GERFLINT..
Synergies Portugal2013-Groupe GERFLINT..
Synergies Roumanie2006-Groupe GERFLINT..
Synergies Royaume-Uni et Irlande2008-Groupe GERFLINT..
Synergies Sud-Est Européen2008-Groupe GERFLINT..
Synergies Tunisie2009-2011Groupe GERFLINT..
Synergies turquie2008-Groupe GERFLINT..
Synergies Venezuela2005-2012Groupe GERFLINT..
Synergy Journal of the Department of Modern Languages and Business Communication2005-Bucharest Academy of Economic Studies..
Synesis A journal of science technology ethics and policy2010-Potomac Institute..
Synesis Revista de filosofia do Centro de Teologia e Humanidades2009-Universidade Católica de Petrópolis..
Synesis Revista de filosofia do Centro de Teologia e Humanidades2010-Universidade de Coimbra..
SynOpen2017-Thieme..
Synopsis Informasjon om informasjon1997-Riksbibliotektjenesten..
Synoptique The journal of film and film studies2004-Synoptique..
Syntaktika2011-Revues.org..
Synthčse Revue des Sciences et de la Technologie2007-AJOL..
Synthesiology2008-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Synthesiology English edition2008-J-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic..
Synthesis La Plata2002-Red ALyC..
Synthesis La Plata2002-SciELO (Argentina)..
Synthesis La Plata2012-Universidad Nacional de la Plata..
Synthesis La Plata1994-Universidad Nacional de la Plata..
Synthesis Philosophica2005-Hrcak..
Synthetic and Systems Biotechnology2016-Elsevier Science..
Synthetic Biology2016-Oxford Academic..
Syria Archéologie, art et histoire1920-2005Persee..
Syria Archéologie, art et histoire2006- excepto últimos 12 mesesRevues.org..
Systasis E journal of the Association of Classical Philologists Antika2002-Association of Classical Philologists Antika..
System Erde2011-Deutsches GeoForschungsZentrum..
System Research and Information Technologies2002-National Technical University of Ukraine..
Systema Naturae Annali di Biologia Teorica1998-2004Associazione Italiana di Biologia Teorica..
Systematic and Acarology Acarology Special Publications1997-2009Biotaxa..
Systematic and Applied Acarology1998-1998Bioline..
Systematic Biology1996- excepto últimos 12 mesesOxford Academic.Cambio de: Systematic Zoology
Systematic Biology2009- excepto últimos 12 mesesPubMed CentralArtículos selectosCambio de: Systematic Zoology
Systematic Reviews2012-PubMed Central..
Systematic Reviews2012-BioMed Central..
Systematic Reviews in Pharmacy2010-Wolters Kluwer Health - Medknow..
Systematisches Conchylien Cabinet1837-1915Landesmuseum.Cambio de: Neues systematisches Conchylien cabinet
Systčmes de pensée en Afrique noire1975-2008Revues.org..
Systems2013-MDPI AG..
Systems and Synthetic Biology2007- excepto últimos 12 mesesPubMed Central..
Systems Engineering Procedia2011-Elsevier Science..
Systems Pharmacology2013-de Gruyter..
Systems Science & Control Engineering2013-Taylor & Francis..
Systems Signs & Actions2005-Lingköping University, Aarhus University..


Siguientes registros:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | Volver